apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

bezmiegs Bezmiegs 1 sek.


 Uzdevums

Pensionēto skolotāju Almu beidzamajā laikā moka bezmiegs. Nelīdz ne adīšana līdz rīta gaismai, ne klasiskā aitu skaitīšana.

Vienīgais efektīvais līdzeklis ir šāds: Alma uz papīra lapas uzraksta naturālu skaitli N ar vismaz diviem cipariem, aprēķina N+1 un uzraksta šī skaitļa ciparus pretējā secībā, nerakstot nebūtiskās nulles (ja tādas ir). Pēc tam iepriekšminētās darbības atkārto ar jauniegūto skaitli, pēc tam ar nākošo, utt. Tā Alma turpina rēķināt un rakstīt, līdz iemieg vai arī iegūst viencipara skaitli.

Piemēram, ja sākumā ir uzrakstīts skaitlis 837, tad tas tiek pārveidots šādi: 837 → 838 → 938 → 939 → 49 → 5.

Uzrakstiet programmu, kas dotam N nosaka, kādu viencipara skaitli iegūs Alma (protams, ja neiemigs agrāk) un kurš no uzrakstītajiem skaitļiem pēc kārtas tas būs!

 
 Ievaddati

Teksta faila bezmiegs.dat pirmajā rindā dots skaitļa N ciparu skaits (1 <  N_ciparu_skaits ≤ 1 000 000). Faila otrajā rindā dots skaitlis N. Skaitļa N pieraksts nesākas ar 0.

 
 Izvaddati

Teksta faila bezmiegs.rez vienīgajā rindā jāizvada viencipara skaitlis, ko Alma, ja neiemigs, iegūs N pārveidošanas gaitā un kurš no uzrakstītajiem skaitļiem pēc kārtas tas būs (pieņemot, ka skaitļi tiek numurēti pēc kārtas to uzrakstīšanas secībā un pirmajam uzrakstītajam skaitlim ir kārtas numurs 1).

 
 Piemērs

bezmiegs.datbezmiegs.rez
3
837
5 6
  
bezmiegs.datbezmiegs.rez
15
800000000000000
9 128

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 20. informātikas olimpiādes III (valsts) kārtā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS