apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

lenkis Leņķis 1 sek.


 Uzdevums

Ģeometrijā ir pieņemts leņķa lielumus izteikt grādos, minūtēs (vienā grādā ir 60 minūtes) un sekundēs (vienā minūtē ir 60 sekundes).

Parasta pulksteņa (skat. att.) ar divpadsmit stundu ciparnīcu stundu un minūšu rādītāji veselās minūtēs veido leņķus, kas izsakāmi veselos grādos un minūtēs (leņķisko sekunžu skaits vienmēr ir nulle).

Uzrakstiet datorprogrammu, kas ievadītam stundu un minūšu skaitam nosaka, kāds ir mazākā leņķa starp rādītājiem lielums grādos!

 
 Ievaddati

Teksta faila lenkis.dat pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu S (stundu skaits, 0 ≤ S ≤ 23) un M (minūšu skaits, 0 ≤ M ≤ 59) vērtības, kas atdalītas ar tukšumzīmi.

 
 Izvaddati

Teksta faila lenkis.rez vienīgajā rindā jāizvada divi veseli nenegatīvi skaitļi - mazākā leņķa starp rādītājiem lielums grādos un minūtēs. Starp grādu un minūšu lielumiem failā jābūt vienai tukšumzīmei.

 
 Piemērs

lenkis.datlenkis.rez
15 0
90 0
  
lenkis.datlenkis.rez
6 0
180 0
  
lenkis.datlenkis.rez
23 13
101 30

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 20. informātikas olimpiādes II (rajona) kārtā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS