apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

krskait2 Krāsainie skaitļi - 2 1 sek.


 Uzdevums

Lai padarītu interesantāku naturālo skaitļu apgūšanas procesu, skolotāja Alma ir nolēmusi sagatavot divu krāsu (zaļas un sarkanas) kartītes. Uz katras kartītes tiks uzrakstīts viens cipars no 0 līdz 9. Vienādi cipari vienmēr tiks rakstīti uz vienas un tās pašas krāsas kartītēm.

Katru naturālu skaitli varēs izveidot no sagatavotajām kartītēm, noliekot tās rindā vienu otrai blakus. Skolotāja Alma naturālu skaitli ir nolēmusi saukt par krāsainu, ja, to saliekot no kartītēm, tajā blakus neatradīsies divas vienas krāsas kartītes.

Piemēram, ja cipari 0, 3 un 7 būs uzrakstīti uz zaļas, bet pārējie uz sarkanas krāsas kartītēm, tad, piemēram, skaitļi 8, 10 un 36797 būs krāsaini, bet 447 un 9038 - nē.

Uzrakstiet programmu, kas, zinot katram ciparam izmantoto kartīšu krāsu, noteiktu, cik dažādus K-ciparu (K - ievadīts naturāls skaitlis) krāsainus skaitļus varēs izveidot (pieņemot, ka visu ciparu kartītes ir pietiekamā daudzumā)! Neviena naturāla skaitļa pieraksts nesākas ar ciparu 0.

Piemēram, ja cipars 1 būs uzrakstīts uz zaļas, bet pārējie uz sarkanas krāsas kartītēm, tad būs iespējams izveidot 17 dažādus divciparu krāsainus skaitļus:
     10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,31,41,51,61,71,81,91.

 
 Ievaddati

Teksta faila krskait2.dat pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu Z (uz zaļajām kartītēm rakstīto ciparu skaits, 1 ≤ Z ≤ 9) un K (ciparu skaits krāsainajā skaitlī, 1 ≤ K ≤ 25) vērtības. Faila otrajā rindā doti Z dažādi cipari - tie, kas rakstīti uz zaļajām kartītēm. Pārējie (faila otrajā rindā neminētie) cipari ir rakstīti uz sarkanas krāsas kartītēm. Starp katriem diviem blakusskaitļiem failā ir viena tukšumzīme.

 
 Izvaddati

Teksta faila krskait2.rez vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - K-ciparu krāsaino skaitļu skaits.

 
 Piemērs

krskait2.datkrskait2.rez
1 2
1
17
  
krskait2.datkrskait2.rez
5 1
1 9 3 8 7
9
  
krskait2.datkrskait2.rez
3 3
3 0 7
189

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 20. informātikas olimpiādes II (rajona) kārtā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS