apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

gredzeni Riņķis un gredzeni 1 sek.


 Uzdevums

Lai pabeigtu savu instalāciju, Almants no kartona riņķa, kura diametrs ir D cm, ir nolēmis izgriezt divus gredzenus, kuru izmēri (iekšējā un ārējā riņķa diametrs centimetros) ir zināmi.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, cik gredzenus (abus, vienu, nevienu) ir iespējams izgriezt no dotā riņķa!

 
 Ievaddati

Teksta fails gredzeni.dat satur trīs rindas. Faila pirmajā rindā dots naturāls skaitlis - riņķa diametrs centimetros D (D ≤ 32767). Faila otrajā rindā doti divi naturāli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumzīmi - pirmā gredzena iekšējais (d1_iekšējais) un ārējais (d1 _ārējais) diametrs centimetros. Zināms, ka d1_iekšējais < d1 _ārējais ≤ 32767. Faila trešajā rindā doti divi naturāli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumzīmi - otrā gredzena iekšējais (d2_iekšējais) un ārējais (d2_ārējais) diametrs. Zināms, ka d2_iekšējais < d2_ārējais ≤ 32767. Gredzenu A var ievietot gredzenā B, ja gredzena A ārējais diametrs nepārsniedz gredzena B iekšējo diametru.

 
 Izvaddati

Teksta faila gredzeni.rez vienīgajā rindā jāizvada:

  • vārds "ABUS", ja no dotā riņķa ir iespējams vienlaicīgi izgriezt abus gredzenus;
  • vārds "VIENU", ja no dotā riņķa ir iespējams izgriezt vai nu pirmo, vai otro gredzenu (bet ne abus vienlaicīgi);
  • vārds "PIRMO", ja no dotā riņķa ir iespējams izgriezt tikai pirmo gredzenu;
  • vārds "OTRO", ja no dotā riņķa ir iespējams izgriezt tikai otro gredzenu;
  • vārds "NEVIENU", ja no dotā riņķa nav iespējams izgriezt nevienu no gredzeniem.

 
 Piemērs

gredzeni.datgredzeni.rez
5
2 5
1 2
ABUS
  
gredzeni.datgredzeni.rez
18
1 20
3 19
NEVIENU
  
gredzeni.datgredzeni.rez
183
1 120
2 121
VIENU
18000
200 17999
3 18001
PIRMO
19007
200 19999
18000 18001
OTRO

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 20. informātikas olimpiādes II (rajona) kārtā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS