apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

party Studentu ballīte 1 sek.


 Uzdevums

Kā jau katru gadu pēc nokārtotas un/vai pagājušas sesijas studenti gribēja nosvinēt šo priecīgo pasākumu ar kāda augstvērtīga dzēriena baudīšanu filozofiskās noskaņās. Katrs no svinību dalībniekiem šim cēlajam mērķim ziedoja noteiktu naudas daudzumu tā, ka beigās bija savākti N santīmi. Pēc tam visi ziedotāji sapulcējās un nolēma, ka augstvērtīgā dzēriena lomu šajā svinīgajā sanākšanā pildīs Piebalgas Dzēriens (PD). Par laimi, starp sapulces dalībniekiem bija gan matemātikas, gan ekonomikas zinātnēs izglītoti cilvēki, kuri nosprieda, ka nepieciešams pētījums - cik maksā viena PD pudele (PDp) un par cik var pārdot vienu tukšu PDp. Pēc kāda laika tika noskaidrots, ka viena pilna PDp maksā X santīmus, bet par tukšu PDp taras punktā var saņemt Y santīmus.

Paredzamā svētku dienas kārtība bija šāda:

  • 11.00-12.00 Pulcēšanās,
  • 12.00-12.30 Svinību vietas sakopšana un iztukšoto PDp savākšana,
  • 12.30-14.00 Tukšo PDp nodošana taras punktā (pudeļu apmaiņa pret santīmiem),
  • 14.00-14.15 Maksimāla daudzuma pilnu PDp iegāde (pudeļu skaits vienmēr ir naturāls skaitlis un naudas atlikums (ja tāds ir), paliek uz nākošo dienu),
  • 14.15-22.00 PD baudīšana filozofiskās noskaņās.

Kā redzams pēc dienas kārtības, tad svētku kopējais dienu skaits nav norādīts - tas ir tāpēc, ka neviens no svinību dalībniekiem nevēlējās uzņemties veikt aprēķinu, cik dienas ilgs svinības, ja pirmajā dienā nav nevienas tukšas PDp, bet ir N santīmi, un svinības tiek rīkotas tikmēr, kamēr plkst. 14.16 ir kaut viena pilna PDp (jāņem vērā, ka vienīgā iespēja iegūt naudu ir, nododot tukšās PDp).

Uzrakstiet programmu, kas veic šādu aprēķinu!

 
 Ievaddati

Teksta faila party.dat pirmajā rindā dots naturāls skaitlis T (T ≤ 5), kas norāda ballīšu aprakstu skaitu. Katrā no nākamajām T rindām ir dots vienas ballītes apraksts, kas sastāv no trim veseliem skaitļiem N (1 ≤ N ≤ 1 000 000), X (2 ≤ X ≤ 1 000 000) un Y(1 ≤ Y < X), kas atdalīti ar tukšumzīmi. N norāda, cik santīmu studenti ir saziedojuši, plānojot ballīti, X - cik maksā viena pilna PDp, bet Y norāda, par cik santīmiem ir iespējams nodot tukšu PDp.

 
 Izvaddati

Teksta failam party.rez jāsatur tieši T rindas. i-tajā rindā (1 ≤ i ≤ T) jāizvada viens vesels skaitlis - ballītes, kuras apraksts dots ievaddatu faila (i+1)-ajā rindā, kopējais dienu skaits.

 
 Piemērs

party.datparty.rez
3
8 4 2
7 4 2
5 4 2
2
2
1

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 20. informātikas olimpiādes I (skolas) kārtā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS