apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

attalumi Attālumi 1 sek.


 Uzdevums

Atrodiet vismazāko un vislielāko attālumu starp dotās skaitļu rindas vienādiem elementiem. Attālums starp diviem elementiem ir to indeksu absolūtās vērtības starpība.

 Ievaddati

Teksta faila attalumi.in pirmajā rindā dots skaitlis N (1<=N<=32000), bet otrajā rindā N veseli skaitļi Ai, kuru absolūtā vērtība nepārsniedz 32000. Zināms, ka vismaz viens no skaitļiem atrodas šajā virknē vairāk kā vienu reizi.

 Izvaddati

Teksta failā attalumi.out vienīgajā rindā jāizvada divi skaitļi - tāds maksimālais un tāds minimālais skaitlis, ka virknē atradīsies vienādi elementi šādā attālumā viens no otra.

 Piemērs

attalumi.in attalumi.out
5
1 2 3 2 1
4 2

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS