apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

trepites Trepītes 5 sek.


 Uzdevums

Doti N vienādi kubiņi, no kuriem jāizveido trepītes, ievērojot sekojošus nosacījumus:

  • Kubiņus liek ar sānu skaldnēm cieši vienu pie otra blakus, veidojot rindas,
  • Kubiņu rindas liek vienu virs otras, izlīdzinot pēc kreisās malas - t.i., visu rindu pirmie kubiņi atrodas tieši viens virs otra,
  • Katrā nākošajā (augstāk esošā) rindā ir mazāk kubiņu nekā iepriekšējā,
  • Ir vismaz divas kubiņu rindas,
  • Ir jāizmanto visi kubiņi.

Zīmējumā parādītas divas trepītes no 11 kubiņiem. Uzrakstiet programmu, kas aprēķina, cik dažādas trepītes var izveidot no N kubiņiem!

 
 Ievaddati

Teksta faila trepites.dat vienīgajā rindā dots naturāls skaitlis N (1 ≤ N ≤ 750).

 
 Izvaddati

Teksta faila trepites.rez vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - dažādo trepīšu skaits.

 
 Piemērs

trepites.dattrepites.rez
3
1
  
trepites.dattrepites.rez
1
0
  
trepites.dattrepites.rez
6
3
  
trepites.dattrepites.rez
11
11
  
trepites.dattrepites.rez
100
444792

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 20. informātikas olimpiādes I (skolas) kārtā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS