apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

rekarogi Reklāmkarogi 5 sek.


 Uzdevums

Slavko vienā dienā savā tīmekļa lappusē tehnisku iemeslu dēļ var parādīt ne vairāk kā K reklāmkarogus.

Reklāmdevēji neuzliek nekādus ierobežojumus viņu reklāmkarogu pirmajai parādīšanas reizei, taču pieprasa, lai viņu reklāmkarogi pēc pirmās parādīšanas tiktu rādīti arī vēl dažās noteiktās dienās. Piemēram, reklāmdevējs var pieprasīt, lai pēc tās dienas, kurā viņa reklāmkarogs tiks parādīts pirmoreiz (šo dienu sauksim par pirmo dienu), tas tiek parādīts arī vēl trešajā un ceturtajā dienā. Katrs šāds pieprasījums var attiekties uz ne vairāk kā septiņām dienām, skaitot no pirmās līdz pēdējai parādīšanas reizei.

Slavko saņem reklāmkarogu pieprasījumus noteiktā secībā, un, ja pieprasījums A ir saņemts pirms pieprasījuma B, tad Slavko nedrīkst sākt rādīt reklāmkarogu B pirms viņš ir sācis rādīt reklāmkarogu A.

Turklāt Slavko vēlas minimizēt dienu skaitu, skaitot no dienas, kad viņa tīmekļa lappusē tiks parādīts pirmais reklāmkarogs, līdz dienai, kad tiks parādīts pēdējais.

Uzrakstiet programmu, kas atrod šo mazāko dienu skaitu!

 
 Ievaddati

Teksta faila rekarogi.dat pirmajā rindā doti divi ar tukšumsimbolu atdalīti veseli skaitļi N un K, 1 ≤ N ≤ 100, 1 ≤ K ≤ 4, - pieprasījumu skaits un lielākais reklāmkarogu skaits, ko Slavko vienā dienā var parādīt savā tīmekļa lappusē.

Nākamajās N rindās doti pieprasījumu apraksti tādā secībā, kādā Slavko tos ir saņēmis. Katra no šīm rindām sākas ar skaitli Ri - kopējo reklāmkaroga parādīšanas reižu skaitu (1 ≤ Ri ≤ 7). Tālāk rindā seko Ri-1 augošā secībā sakārtoti skaitļi, kas nepārsniedz 7, - to dienu numuri, kurās papildus nepieciešams parādīt reklāmkarogu. Visi blakusskaitļi ir atdalīti ar tukšumsimbolu.

 
 Izvaddati

Teksta faila rekarogi.rez vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - mazākais secīgu dienu skaits, kurās Slavko var parādīt visus reklāmkarogus.

 
 Piemērs

rekarogi.datrekarogi.rez
1 1
3 3 6
6
  
rekarogi.datrekarogi.rez
2 1
2 3
2 3
4
  
rekarogi.datrekarogi.rez
3 2
3 3 6
3 3 7
3 5 6
7

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS