apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

aizliegt Aizliegtais vārds 10 sek.


 Uzdevums

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, cik dažādu vārdu ar doto garumu iespējams sastādīt no dotajiem burtiem tā, lai sastādītais vārds nesaturētu doto apakšvārdu. Vārdu S1 sauc par vārda S2 apakšvārdu, ja vārdu S1 iespējams iegūt, nodzēšot dažus burtus no vārda S2 sākuma un beigām.

 Ievaddati

Teksta faila aizliegt.in pirmajā rindā atrodas dotie burti. Otrajā rindā dots skaitlis N (1<=N<=200) - sastādāmo vārdu garums, bet trešajā - pats aizliegtais vārds S (sastāvošs no dotajiem burtiem un ar garumu, kas nepārsniedz N).

 Izvaddati

Teksta failā aizliegt.out jāizvada viens skaitlis - tādu vārdu ar garumu N skaits, kas nesatur apakšvārdu S. Dotos burtus atļauts izmantot atkārtoti. Lielos un mazos burtus vērtēt kā atšķirīgus.

 Piemērs

aizliegt.in aizliegt.out
ABC
2
B
4

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS