apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

kino Kino 1 sek.


 Uzdevums

Mirko svin dzimšanas dienu un vēlas uzaicināt savus draugus uz kino.

Viņiem visiem patīk doties uz kino grupās. Katrs draugs vēlas, lai bez viņa un Mirko uz kino dotos vēl vismaz kāds skaits citu Mirko draugu.

Mirko trūkst naudas, un tāpēc viņš vēlas uzaicināt pēc iespējas mazāk draugu. Viņš grib noteikt tādu minimālo draugu grupu, ka katra drauga vēlme būtu apmierināta. Grupai jāsastāv no vismaz viena drauga.

Uzrakstiet programmu, kas aprēķina cilvēku skaitu šādā grupā!

 
 Ievaddati

Teksta faila kino.dat pirmajā rindā dots vesels skaitlis N, 2 ≤ N ≤ 10 000, - Mirko draugu skaits.

Nākamajās N rindās katrā ir dots viens vesels skaitlis Z­i, 1 ≤ Zi ≤ N. Šie skaitļi apraksta Mirko draugu vēlmes, t.i., mazāko citu Mirko draugu skaitu, ar kuriem viņi vēlas doties uz kino.

 
 Izvaddati

Teksta faila kino.rez vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - mazākais draugu skaits, ko Mirko var uzaicināt uz kino.

 
 Piemērs

kino.datkino.rez
2
1
1
2
  
kino.datkino.rez
3
1
2
1
2
  
kino.datkino.rez
5
3
4
3
3
3
4

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS