apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

skaitlis Skaitlis 1 sek.


 Uzdevums

Uzrakstiet programmu, kas ievadītiem naturāliem skaitļiem n un m atrod tādu mazāko iespējamo naturālo skaitli k, kuram vienlaicīgi izpildās sekojošas īpašības:
1) k > n
2) k dalās ar m bez atlikuma.

 Ievaddati

Teksta faila skaitlis.in pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu n (0 < n <= 32000) un m (0 < m <= 500) vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu.

 Izvaddati

Teksta faila skaitlis.out vienīgajā rindā jāizvada skaitļa k vērtība.

 Piemērs

skaitlis.in skaitlis.out
38 17
51

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS