apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

tarps Tārps 1 sek.


 Uzdevums

Tārps vēlas apēst taisnstūra formas šokolādi ar M rindām un N kolonnām.

Viņš sāk ēst no augšējā kreisā šokolādes stūra un apēd visu pirmo rindu. Tad viņš pagriežas pulksteņrādītāja virzienā un turpina ēst visu (pēdējo) kolonnu. Sasniedzot tās beigas, process tiek atkārtots, t.i., tārps pagriežas pulksteņrādītāja virzienā un apēd visu pēdējo rindu. Šādi turpinot, tārps apēdīs visu šokolādi.

Uzrakstiet programmu, kas aprēķina pagriezienu skaitu, kas jāveic tārpam, lai viņš apēstu visu šokolādi!

 
 Ievaddati

Teksta faila tarps.dat vienīgajā rindā doti divi veseli ar tukšumsimbolu atdalīti skaitļi M un N, 2 ≤ M, N ≤ 100. M ir šokolādes rindu skaits, N - kolonnu skaits.

 
 Izvaddati

Teksta faila tarps.rez vienīgajā rindā jāizvada viens skaitlis - pagriezienu skaits, kas jāveic tārpam, lai tas apēstu visu šokolādi.

 
 Piemērs

tarps.dattarps.rez
2 3
2
  
tarps.dattarps.rez
5 3
5
  
tarps.dattarps.rez
4 10
6

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS