apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

paroles E-pasta paroles 1 sek.


 Uzdevums

Čārlijs ir prasmīgs Interneta klejotājs. Pierādījums tam - daudzās e-pasta adreses, kuras viņš regulāri izmanto. E-pasta adreses ir aizsargātas ar paroli, un, tā kā Čārlijam nav laba atmiņa, viņam nācās izdomāt vienkāršu metodi, kā veidot un atcerēties paroles. Visas viņa e-pasta paroles sastāv no diviem pēc kārtas pierakstītiem meiteņu vārdiem, par kurām viņš klusībā jūsmo.

Čārlijs jūsmo vismaz par divām un ne vairāk kā par piecām meitenēm. Visu meiteņu vārdi ir atšķirīgi un sastāv no vismaz trīs un ne vairāk kā astoņiem mazajiem latīņu alfabēta burtiem.

Lūcija ir atradusi visas Čārlija e-pasta paroles un zina, kā viņš tās veido. Tagad viņa vēlas noskaidrot to meiteņu vārdus, par kurām jūsmo Čārlijs.

Uzrakstiet programmu, kas palīdzēs Lūcijai atrast mazāko iespējamo vārdu kopu, kuru Čārlijs izmantoja, lai veidotu e-pasta paroles!

 
 Ievaddati

Teksta faila paroles.dat pirmajā rindā dots vesels skaitlis N - e-pasta paroļu skaits (1 ≤ N ≤ 100).

Nākamajās N rindās dotas paroles, pa vienai katrā rindā. Parole sastāv no mazajiem latīņu alfabēta burtiem, tās garums nepārsniedz 16.

 
 Izvaddati

Teksta faila paroles.rez pirmajā rindā jāizvada skaitlis S - mazākais vārdu skaits, no kuriem tika veidotas paroles.

Nākamajās S faila rindās alfabētiskā secībā jāizvada meiteņu vārdi (pa vienam vārdam katrā rindā).

 
 Piemērs

paroles.datparoles.rez
2
ivaana
anaiva
2
ana
iva
  
paroles.datparoles.rez
3
ananana
nanahana
hanaana
3
ana
hana
nana
  
paroles.datparoles.rez
3
nemikirk
daglaskirk
kirkdaglas
3
daglas
kirk
nemi

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS