apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

zempiez Zemteksta piezīmes 1 sek.


 Uzdevums

Grāmatas teksts sastāv no secīgām rindām. Rinda var saturēt norādes uz zemteksta piezīmēm. Zemteksta piezīme sastāv no vienas vai vairākām rindām, un tai jābūt izdrukātai uz vienas lappuses kopā ar tās norādi. Ja kādā lappusē ir zemteksta piezīme, tad tai šajā lappusē drīkst sekot vienīgi citas zemteksta piezīmes. Ir zināms maksimālais rindu skaits, ko drīkst izdrukāt uz vienas lappuses. Neviena lappuse nedrīkst saturēt vairāk rindu (ieskaitot zemteksta piezīmes).

Uzrakstiet programmu, kas aprēķina mazāko iespējamo lappušu skaitu grāmatā!

 
 Ievaddati

Teksta faila zempiez.dat pirmajā rindā doti divi ar tukšumsimbolu atdalīti veseli skaitļi N (grāmatas rindu skaits, 2 ≤ N ≤ 1000) un K (maksimālais rindu skaits, ko drīkst saturēt viena grāmatas lappuse, 2 ≤ K ≤ 1000).

Otrajā rindā dots vesels skaitlis F, 1 ≤ F ≤ 100, - zemteksta piezīmju skaits grāmatā.

Katrā no nākamajām F rindām doti divi ar tukšumsimbolu atdalīti skaitļi X un Y, kas nozīmē, ka X-tā grāmatas rinda satur norādi uz zemteksta piezīmi, kura sastāv no Y rindām. Zināms, ka šie zemteksta piezīmju apraksti būs sakārtoti augošā secībā pēc grāmatas rindām, kuras satur norādes.

Tiek garantēts, ka ievaddatiem vienmēr eksistē atrisinājums.

 
 Izvaddati

Teksta faila zempiez.rez vienīgajā rindā jāizvada mazākais iespējamais lappušu skaits grāmatā.

 
 Piemērs

zempiez.datzempiez.rez
5 5
1
3 2
2
  
zempiez.datzempiez.rez
7 3
2
2 1
4 2
4
  
zempiez.datzempiez.rez
10 5
5
3 3
4 1
6 2
6 1
9 3
6

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS