apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

cipvirk3 Ciparu virkne - 3 1 sek.


 Uzdevums

Pierakstot visus naturālos skaitļus no 1 līdz N pēc kārtas bez atdalītājsimboliem, tiek iegūta ciparu virkne: 12345678910111213141516171819202122... Uzrakstiet programmu, kas aprēķina ciparu skaitu šādā virknē!

 
 Ievaddati

Teksta faila cipvirk3.dat vienīgajā rindā dots vesels skaitlis N, 1 ≤ N ≤ 100,000,000.

 
 Izvaddati

Teksta faila cipvirk3.rez vienīgajā rindā jāizvada viens skaitlis - ciparu skaits virknē, kuru nosaka ievaddatos dotais skaitlis.

 
 Piemērs

cipvirk3.datcipvirk3.rez
5
5
  
cipvirk3.datcipvirk3.rez
15
21
  
cipvirk3.datcipvirk3.rez
120
252

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS