apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

virkne Virkne 1 sek.


 Uzdevums

No naturālo skaitļu virknes tika izsvītroti visi tie skaitļi, kas dalās bez atlikuma ar kādu no naturāliem skaitļiem a, b vai c (a,b,c > 1). Uzrakstiet programmu, kas dotām naturālu skaitļu a,b,c un n vērtībām nosaka, kāds bija n-tais nenosvītrotais virknes skaitlis.

 Ievaddati

Teksta faila virkne.in vienīgajā rindā dotas četru naturālu skaitļu a, b, c un n vērtības. Zināms, ka 1 < a < 100, 1 < b < 100, 1 < c < 100, n < 5*108. Katri divi blakus skaitļi ir atdalīti ar tukšumsimbolu.

 Izvaddati

Teksta faila virkne.out vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis: n-tais nenosvītrotais virknes loceklis.

 Piemērs

virkne.in virkne.out
2 5 7 8
23

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS