apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

aplis Aplis 1 sek.


 Uzdevums

Bezgalīga rūtiņu lapa sastāv no kvadrātveida rūtiņām. Katras rūtiņas malas garums ir k vienības. Smuidris uz rūtiņu lapas uzzīmēja riņķa līniju, kuras rādiuss bija r vienības. Šīs riņķa līnijas centrs atradās rūtiņas virsotnē. Pēc tam Smuidris izkrāsoja visas tās rūtiņas, kuras šķērsoja riņķa līnija. (Ja riņķa līnija šķērsoja tikai rūtiņas virsotni, tad šādu rūtiņu Smuidris neiekrāsoja).

Uzrakstiet programmu, kas ielasa no faila aplis.in naturālu skaitļu k un r vērtībām (k < 30000, r < 30000) nosaka un izvada failā aplis.out Smuidra izkrāsoto rūtiņu skaitu.

 Ievaddati

Ievaddatu fails aplis.in satur 2 skaitļus: k < 30000 un r < 30000, atdalītus ar tukšumsimbolu.

 Izvaddati

Izvaddatu failā aplis.out jāizvada Smuidra izkrāsoto rūtiņu skaits.

 Piemērs

aplis.in aplis.out
1 5
28

aplis.in aplis.out
3 7
20

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS