apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

rendzju Rendzju 1 sek.


 Uzdevums

"Rendzju" ir spēle diviem spēlētājiem, kuru spēlē uz 19*19 vienības lliela laukuma. Viens no spēlētājiem spēlē ar melnas, bet otrs - ar baltas krāsas kauliņiem. Sākumā spēles laukums ir tukšs. Spēlētāji gājienus izdara pēc kārtas, katrā gājienā uzliekot vienu savu kauliņu uz laukuma. Spēli vienmēr sāk melnie. Uz laukuma ir 19 vertikālas un 19 horizontālas taisnas līnijas un kauliņus var likt tikai neaizņemtajos šo līniju krustpunktos. Horizontālās līnijas tiek numurētas pēc kārtas ar skaitļiem no 1 līdz 19 no augšas uz leju, bet vertikālās - pēc kārtas ar skaitļiem no 1 līdz 19 no kreisās puses uz labo.

Spēles mērķis ir izvietot tieši piecus savus kauliņus pēc kārtas horizontāli, vertikāli, vai pa diagonāli. Tā, iepriekš dotajā piemērā uzvarējuši ir melnie. Ja pēc kārtas rindā ir izvietoti vairāk kā pieci kauliņi, tad šis spēlētājs nav uzvarējis.

Uzrakstiet programmu, kas dotai pozīcijai spēles laikā nosaka, vai kāds no spēlētājiem ir uzvarējis, un, ja ir, tad kurš!

 
 Ievaddati

Teksta fails rendzju.dat satur spēles laukuma aprakstu un satur 19 rindas, katrā no kurām ir tieši 19 cipari. j-tais cipars faila i-tajā rindā atbilst kauliņam spēles laukuma i-tās rindas j-tajā kolonnā. Melnais kauliņš ir apzīmēts ar 1, baltais ar 2, bet 0 apzīmē tukšu krustpunktu. Starp katriem diviem blakus cipariem failā ir viens tukšumsimbols.

Testi ir izveidoti tā, ka nevienam testam abi spēlētāji reizē nevar būt uzvarējuši, kā arī viens spēlētājs nevar būt īzveidojis uzvarošu kauliņu rindu vairākās laukuma vietās vienlaicīgi.

 
 Izvaddati

Teksta faila rendzju.rez vienīgajā rindā jāizvada viens cipars. Ja uzvarējuši melnie, jāizvada 1, ja baltie, tad 2, ja neviens, tad 0.

 
 Piemērs

rendzju.datrendzju.rez
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Korejas 20.informātikas olimpiādē.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS