apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

pakape Pakāpes pēdējie cipari 1 sek.


 Uzdevums

Uzrakstīt programmu, kas dotiem naturāliem skaitļiem n, m un k nosaka, kādi ir pakāpes nm pēdējie k cipari!

 
 Ievaddati

Teksta faila pakape.dat vienīgajā rindā dotas trīs naturālu skaitļu n(n<109 ), m(m<109) un k(k<10) vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimboliem.

 
 Izvaddati

Teksta faila pakape.rez vienīgajā rindā jāizvada tieši k cipari, ja nepieciešams, rezultātu papildinot no sākuma ar nebūtiskajām nullēm.

 
 Piemērs

pakape.datpakape.rez
2 4 1
6
  
pakape.datpakape.rez
13 7 9
062748517

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS