apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

slepes2 Kalnu slēpošana - 2 1 sek.


 Uzdevums

Kalnu slēpošanas sacensību vērošana TV ekrānā var būt arī diezgan garlaicīga. Interesantāk, ja operators nerāda visu tehnisko informāciju un daļa no aprēķiniem jāveic pašam.

Sacensības notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā N slēpotāji, kas numurēti pēc kārtas ar naturāliem skaitļiem no 1 līdz N veic pa vienam nobraucienam numuru pieaugšanas secībā. Kad pirmais dalībnieks distanci ir pabeidzis, TV operators mums parāda laiku, kādā šis dalībnieks ir veicis distanci. Katram nākošajam dalībniekam TV operators rāda laika starpību starp šo un līdz šim labāko rezultātu.

M labākie pirmās kārtas slēpotāji veic otro braucienu. Dalībnieku starta kārtību nosaka pirmās kārtas rezultāti - sliktākais no M slēpotājiem startē pirmais, bet pirmās dienas līderis startē pēdējais.

Otrajā kārtā TV operators mums parāda pirmā startējušā dalībnieka summāro laiku (kopā pirmajam un otrajam braucienam). Katram nākošajam dalībniekam TV operators rāda laika starpību starp šo un līdz šim labāko summāro rezultātu.

Uzrakstiet programmu, kas dotajiem datiem nosaka sacensību pirmo trīs vietu ieguvēju kārtas numurus! Zināms, ka nekādi divi sportisti neuzrādīja vienādu rezultātu ne pēc pirmā, ne pēc abiem braucieniem kopā. Katram braucienam patērētais laiks ir vismaz 10 un ne vairāk kā 300 sekundes. Visi laiki ir uzdoti kā reāli skaitļi ar ne vairāk kā divām zīmēm aiz decimālā punkta.

 
 Ievaddati

Teksta faila slepes2.dat pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu N un M vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu. Zināms, ka 3≤M≤N≤100.

Faila nākošajā rindā dots pirmā sportista rezultāts pirmajā kārtā un nākošajās N-1 rindā dotas iepriekšaprakstītās laika starpības.

Faila nākošajā rindā dots pirmā startējušā sportista rezultāts otrajā kārtā un nākošajās M-1 rindā dotas iepriekšaprakstītās laika starpības.

 
 Izvaddati

Teksta failam slepes2.rez jāsatur tieši trīs rindas. Pirmajā rindā jāizvada tā sportista kārtas numurs, kurš ieguva pirmo vietu (laiku kopsumma pēc abiem braucieniem bija vismazākā), otrajā - tā sportista numurs, kurš ieguva otro, bet trešajā - tā sportista numurs, kurš ieguva trešo vietu.

 
 Piemērs

slepes2.datslepes2.rez
3 3
25.13
+1.14
+2.18
45.08
+2.14
+3.11
3
2
1
  
slepes2.datslepes2.rez
4 3
29.18
+2.18
+0.05
+1.13
54.22
+1.23
+1.11
4
1
3
  
slepes2.datslepes2.rez
5 4
27.29
-1.02
+1.83
-0.43
+0.03
56.98
+1.83
-0.43
+0.03
5
4
1

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2002.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS