apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

upe Skaitļu upes 1 sek.


 Uzdevums

Par skaitļu upi sauc naturālu skaitļu virkni, kur katram tās loceklim n seko skaitlis n+n_ciparu_summa. Piemēram, skaitlim 773 seko 790 (jo 773+7+7+3=790). Skaitļu upi, kuras pirmais skaitlis ir k, sauksim par upi(k). Upes(480) sākums ir {480,492,507,519,...}, savukārt, upes(483) sākums ir {483, 498, 519, ...}.
Līdzīgi kā parastās upes, arī skaitļu upes var saplūst kopā. Tas notiek tad, kad dažādās skaitļu upēs parādās viens un tas pats skaitlis (skaidrs, ka ar visi šim skaitlim sekojošie skaitļi abām upēm būs vienādi). Ja mazākais skaitlis, kas ir gan upē(k), gan upē(l) ir m, tad teiksim, ka upe(k) un upe(l) saplūst pie m. Tā, piemēram, upe(480) saplūst ar upi(483) pie 519, ar upi(507) pie 507 un nekad nesaplūst ar upi(481).
Zināms, ka katra skaitļu upe kādreiz saplūst ar upi(1), upi(3) vai upi(9).
Uzrakstiet programmu, kas ievadītam naturālam skaitlim k nosaka ar kuru no iepriekšnosauktajām trim upēm saplūst upe(k) un pie kāda skaitļa m tas notiek.

 Ievaddati

Teksta faila upe.in pirmajā rindā dots naturāls skaitlis k (k < 32768).

 Izvaddati

Teksta faila upe.out vienīgajā rindā jāizvada divi naturāli skaitļi - pirmajam jābūt 1, 3 vai 9 (atkarībā no tā, ar kuru upi saplūst upe(k)) un otrajam jābūt skaitlim, pie kura upe(k) saplūst ar šo upi. Abi skaitļi izvaddatos jāatdala ar tukšumsimbolu.

 Piemērs

upe.in upe.out
86
1 101

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS