apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

popup Uznirstošie logi 1 sek.


 Uzdevums

Pēc neapdomāta peles klikšķa Interneta pārlūkprogrammā cits pēc cita, jaunākajiem pārklājot vecākos, atvērušies M kvadrātveida uznirstošie logi (popup windows) ar izmēru 5 × 5 pikseļi. To vārdi ir pirmie M latīņu alfabēta burti – gadījumā M = 4 tie būtu A, B, C un D. Ekrāns arī ir kvadrātveida, tā izmērs ir N × N pikseļi.

Uznirstošo logu savstarpējās pārklāšanās ainu var attēlot kā N × N simbolu masīvu, kurā katram logam piederošie pikseļi apzīmēti ar savu burtu, bet nepārklātie pikseļi apzīmēti ar punktu. Piemēram, 1. ainā skaidri redzams, ka uz 11 × 11 ekrāna logs A atvēries pēc loga B.


	1. aina     2. aina     3. aina     4. aina

	...........   ...........   ...........   ...AAAAA...
	..BBBBB....   ..BBBBB....   ...........   ...AAAAA...
	..BBBBB....   ..BBBBB....   ....AAAA...   ...AAAAA...
	..BBBBB....   ..BBBBB....   ...BAAAAB..   ...AAAAADDD
	..BBAAAAA..   ..BBAAAAA..   ...BAAAAB..   BBBBBAAADDD
	..BBAAAAA..   ..BBAAAAACC   ...BAAAAB..   BBBBB.DDDDD
	....AAAAA..   DDDDAAAAACC   .CCCAAAAB..   BBBCCCDDDDD
	....AAAAA..   DDDDAAAAACC   .C.CCCCCB..   BBBCCCDDDDD
	....AAAAA..   DDDDAAAAACC   .CCCCCCC...   BBBCCCCC...
	...........   DDDDD.CCCCC   ...........   ...CCCCC...
	...........   DDDDD......   ...........   ...CCCCC...

Lai tiktu vaļā no "nelūgtajiem viesiem", vēlams vispirms aizvērt pirmo no uzlēkušajiem logiem. Pēc pārklāšanās ainas var secināt, kuri no logiem varētu būt parādījušies pirmie, ja vien ainas attēlojums nav kļūdains. Piemēram, 2. ainā pirmais uzlēcis B, C vai D, bet tas noteikti nebija A.

Ir divas pazīmes, kas ļauj secināt, ka pārklāšanās aina attēlota kļūdaini. Par to liecina, pirmkārt, logu izmēru un formas neatbilstība aprakstam. Piemēram, 3. ainā loga A izmēri ir tikai 4 × 5 pikseļi, B platums pārsniedz 5, bet C vidū ir caurums. Katrs no šiem iemesliem ir kļūdas pazīme. Otrkārt, iespējami attēlojumi, kas neatbilst nekādai logu atvēršanās secībai – tāda ir 4. aina, kurā logu pēctecība ir pretrunīga.

Jūsu uzdevums ir noskaidrot, vai dotā pārklāšanās aina ir korekta, un kuri no logiem tādā gadījumā var būt uzniruši pirmie.

 Ievaddati

Teksta faila popup.dat pirmajā rindā dots logu skaits M (1 ≤ M ≤ 10), otrajā – ekrāna izmērs N (5 ≤ N ≤ 15). Pārējās N ievadfaila rindās dotās simbolu virknes attēlo logu pārklāšanās ainu uz ekrāna.

 Izvaddati

Ja ievadītā pārklāšanās aina ir kļūdaina, teksta faila popup.rez vienīgajā rindā jāizvada vārds "APLAM". Pretējā gadījumā tajā bez atstarpēm augošā alfabētiskā secībā jāizvada visu to logu vārdi, kas varēja būt uzniruši pirmie.

 Piemērs

popup.datpopup.rez
4
15
...............
..BBBBB........
..BBBBB........
..BBBBB........
..BBAAAAA......
.CCCCCAAA......
.CCCCCAAA......
.CCCCCAAA......
.CCCCCAAA......
.CCCCC.........
...............
...............
...............
...............
...............
BD

 Atsauces
Uzdevums izmantots NOI1999.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS