apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

taka Ceļojums 1 sek.


 Uzdevums

Bezgalīgas kvadrātveida rūtiņu lapas kādas rūtiņas virsotnē atrodas rūķītis. Rūķītis māk pārvietoties tikai pa rūtiņu malām. Vienas rūtiņas malas garums ir viens rūķīša solis. Katrā brīdī rūķīša skats ir pavērsts pret kādu no blakus esošajām rūtiņu virsotnēm.
Bieži rūķītis devās ceļojumā, pa ceļam pierakstot instrukcijas, kā viņš ir gājis, lai šo ceļojumu būtu iespējams atkārtot. Instrukcija var būt:
1) K (nozīmē, ka šajā virsotnē rūķītis pagriezies 90° pa kreisi);
2) L (nozīmē, ka šajā virsotnē rūķītis pagriezies 90° pa labi);
3) S (nozīmē, ka izvēlētajā virzienā rūķītis nogājis soļu skaits soļus. Starp burtu un skaitli pierakst ir viens tukšumsimbols);
4) V (apzīmē ceļojuma beigas - vienmēr tikai pēdējā instrukcija).
Uzrakstiet programmu, kas dotam ceļojuma pierakstam nosaka mazāko soļu skaitu, kāds rūķītim nepieciešams, lai atgrieztos sākumpunktā (tas var būt mazāks par ceļojuma kopgarumu)!

 Ievaddati

Teksta faila taka.in katrā rindā dota viena instrukcija. Kopējais instrukciju skaits nepārsniedz 10000. Vienreiz veikto soļu skaits (instrukcija S) nepārsniedz 1000.

 Izvaddati

Teksta faila taka.out vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - mazākais soļu skaits, kāds nepieciešams, lai no ceļojuma beigu punkta atgrieztos sākumpunktā.

 Piemērs

taka.in taka.out
S 7
L
S 1
K
S 4
K
S 3
k
S 8
V
5

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS