apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

vientsk2 Vientuļais skaitlis - 2 5 sek.


 Uzdevums

Par doto naturālo skaitļu virkni ir zināms, ka viens no skaitļiem tajā ir atrodams vienu, bet visi pārējie tieši k(k>1) reizes. Uzrakstiet programmu, kas atrod to skaitli, kas virknē ir atrodams vienreiz!

 
 Ievaddati

Teksta faila vientsk2.dat pirmajā rindā dots naturāls skaitlis - kopējais skaitļu daudzums virknē n(n≤2000001). Katrā no nākošājām n faila rindām dots pa vienam naturālam skaitlim, kura vērtība nepārsniedz 2147483647. Skaitlis faila i+1-ajā rindā ir virknes i-tais loceklis.

 
 Izvaddati

Teksta faila vientsk2.rez vienīgajā rindā jāizvada tas skaitlis, kas virknē atrodams vienreiz.

 
 Piemērs

vientsk2.datvientsk2.rez
13	
537
295
210
413
413
210
413
210
413
210
537
537
537
295

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Baltijas 10.informātikas olimpiādē Ventspilī 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS