apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

mantburv Māņticīgais burvju mākslinieks 1 sek.


 Uzdevums

Burvju mākslinieka kāršu kavā ir N dažādas kārtis. Lai parādītu savu iemīļoto triku, viņš no kavas izvēlas K kārtis.

Tā, piemēram, ja N=5 (apzīmēsim kārtis ar burtiem A,B,C,D,E) un K=3, tad iespējams izvēlēties desmit dažādus kāršu komplektus: {A,B,C},{A,B,D},{A,B,E},{A,C,D},{A,C,E},{A,D,E}, {B,C,D},{B,C,E},{B,D,E},{C,D,E}.

Burvju mākslinieks ir ļoti māņticīgs un tāpēc ir pārliecināts, ka izvēloties otrreiz tās pašas kārtis, triks var neizdoties.

Uzrakstiet programmu, kas noskaidro, kādu lielāko reižu skaitu burvju mākslinieks var parādīt savu iemīļoto triku, nebaidoties izgāzties!

 
 Ievaddati

Teksta faila mantburv.dat vienīgajā rindā dotas divu naturālu skaitļu N (1≤N≤200) un K(1≤K≤N) vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu.

 
 Izvaddati

Teksta faila mantburv.rez vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - lielākais trika parādīšanas reižu skaits.

 
 Piemērs

mantburv.datmantburv.rez
5 3 
10

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Igaunijas informātikas olimpiādē 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS