apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

cellabir Ceļojums labirintā 1 sek.


 Uzdevums

Taisnstūrveida labirints sastāv no m*n rūtiņām. Katra no rūtiņām var būt brīva vai necaurejama. Brīvajās rūtiņās var atrasties zelta monētas.

Sākumā ceļinieks atrodas labirinta kreisajā apakšējā (Dienvidrietumu) stūrī.

Katrā brīdī ceļinieks drīkst pārvietoties uz brīvu blakus esošu rūtiņu (tādu, kurai ar šo ir kopīga mala) ejot pa labi, uz augšu vai uz leju. Ceļinieks nedrīkst vairāk kā vienu reizi ieiet kādā rūtiņā.

Ceļinieka mērķis ir nokļūt labirinta labajā apakšējā (Dienvidaustrumu) stūrī (ir zināms, ka to var izdarīt), pa ceļam savācot pāc iespējas vairāk monētu.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka kādu lielāko zelta monētu daudzumu ceļinieks labirintā var savākt!

 
 Ievaddati

Teksta failā cellabir.dat dots labirinta apraksts. Faila pirmajā rindā doti divi naturāli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimbolu - labirinta rindu skaits R(2≤R≤100) un kolonnu skaits K(2≤K≤100). Katrā no nākošajām R faila rindām doti K simboli. j-tais simbols faila i+1-ajā rindā apraksta labirinta i-tās rindas j-tās rūtiņas saturu. Ja šis simbols ir "*", tad rūtiņa ir necaurejama, ja cipars no 1 līdz 9, tad šī rūtiņa ir brīva un tajā atrodas norādītais monētu skaits. Ja simbols ir ".", tad rūtiņa ir brīva un tajā monētu nav.

 
 Izvaddati

Teksta faila cellabir.rez vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - lielākais zelta monētu skaits, ko ceļotājs labirintā var savākt.

 
 Piemērs

cellabir.datcellabir.rez
5 10
..3.......
..........
..7.**....
.9**...1..
..8..9....
27
  
cellabir.datcellabir.rez
2 2
99
88
34

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Kanādas informātikas olimpiādē 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS