apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

eltabula Elektroniskā tabula 1 sek.


 Uzdevums

Šajā uzdevumā elektroniskā tabula ir taisnstūrveida laukums, kas sastāv no 10*9 rūtiņām . Katru rūtiņu viennozīmīgi var noteikt, ja tiek uzrādīts burts, kas apzīmē rindu un cipars, kas apzīmē kolonnu. Rindas ir apzīmētas pēc kārtas ar burtiem A,B,C,D,E,F,G,H,I,J , bet kolonnas ar cipariem no 1 līdz 9 pēc kārtas. Piemēram, "B3" apzīmē otrās rindas trešās kolonnas rūtiņu.

Katrai rūtiņai ir vērtība, kas var būt uzdota vienā no diviem veidiem: 1) kā vesels skaitlis robežās no 0 līdz 1000, 2) kā ne vairāk kā 10 citu rūtiņu vērtību summa.

Rūtiņu atkarība var būt daudzpakāpju - piemēram, A1 summa var būt atkarīga no B6, kura savukārt var būt atkarīga no C9.

Ja rūtiņas vērtība tieši vai netieši ir atkarīga no viņas pašas vērtības, tad šīs rūtiņas vērtība ir nedefinēta. Piemēram, ja A1 ir atkarīga no G8, kura ir atkarīga no A1, tad A1 vērtība ir nedefinēta. Ja rūtiņas vērtība ir atkarīga no nedefinētas vērtības, tad šīs rūtiņas vērtība ir nedefinēta.

Uzrakstiet programmu, kas dotai elektroniskajai tabulai aprēķina visu tās rūtiņu vērtības!

 
 Ievaddati

Teksta fails eltabula.dat satur 10 rindas. Faila i-tajā rindā (1≤i≤10) dots tabulas i-tās rindas apraksts kā deviņu rūtiņu vērtību apraksts, kas savā starpā atdalīti ar tukšumsimbolu. Katras rūtiņas vērtības apraksts ir vai nu vesels skaitlis robežās no 0 līdz 1000 vai izteiksme, kas apzīmē 1 līdz 10 rūtiņu summu un sastāv no rūtiņu apzīmējumiem, kas atdalīti ar "+" zīmēm.

 
 Izvaddati

Teksta failam eltabula.rez jāsatur 10 rindas, pa 9 rūtiņu vērtībām katrā rindā. Katras rūtiņas vērtībai jābūt veselam skaitlim vai "*", ja vērtība ir nedefinēta. Starp blakus rūtiņu vērtībām izvaddatos jābūt vienam tukšumsimbolam. Nevienas rūtiņas beigu vērtība nepārsniegs 109.

 
 Piemērs

eltabula.dateltabula.rez
1 2 3 A1+A2+A3 A3+A4 A1+A4+A5 A8+A9 A9 A8
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 6 9 16 * * *
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Kanādas informātikas olimpiādē 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS