apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

sabeifra Sākuma un beigu fragmenti 1 sek.


 Uzdevums

Šajā uzdevumā par vārdu sauksim jebkuru burtu virkni, kas sastāv no angļu alfabēta mazajiem burtiem un kuras garums ir vismaz viens un ne vairāk kā 25 burti.

Teiksim, ka vārds X ir vārda Y sākuma fragments, ja kādam n (n>0) vārda Y pirmie burti (tieši tādā secībā) veido vārdu X. Piemēram, vārda "kurpe" sākuma fragmenti ir vārdi "k", "ku", "kur", "kurp" un "kurpe".

Teiksim, ka vārds X ir vārda Y beigu fragments, ja kādam n (n>0) vārda Y pēdējie burti (tieši tādā secībā) veido vārdu X. Piemēram, vārda "kurpe" beigu fragmenti ir vārdi "e", "pe", "rpe", "urpe" un "kurpe".

Teiksim, ka trīs vārdu kopa ir izdevusies, ja neviens tās vārds nav kāda cita šīs kopas vārda sākuma vai beigu fragments. Uzrakstiet programmu, kas nosaka, vai doto trīs vārdu kopa ir izdevusies!

 
 Ievaddati

Teksta fails sabeifra.dat sastāv no trim rindām. Katrā rindā dots viens vārds.

 
 Izvaddati

Teksta faila sabeifra.rez vienīgajā rindā jāizvada vārds "IR", ja dotā kopa ir izdevusies, vai "NAV", ja nav.

 
 Piemērs

sabeifra.datsabeifra.rez
abba
aab
bab
IR
  
sabeifra.datsabeifra.rez
a
ab
aa
NAV

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Kanādas informātikas olimpiādē 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS