apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

lielvid Lielāki par vidējo 1 sek.


 Uzdevums

Ievadītiem N naturāliem skaitļiem noteikt cik no šiem skaitļiem ir lielāki par visu ievadīto skaitļu aritmētisko vidējo. Piemēram, ja ievadīti skaitļi 3, 5 un 4, tad tikai viens no šiem skaitļiem (5) ir lielāks par visu skaitļu aritmētisko vidējo (4).

 
 Ievaddati

Teksta faila lielvid.dat pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N(1≤N≤20) vērtība. Katrā no nākošajām N faila rindām dots pa vienam naturālam skaitlim. Neviena skaitļa vērtība nepārsniedz 250.

 
 Izvaddati

Teksta faila lielvid.rez vienīgajā rindā jāizvada viens vesels nenegatīvs skaitlis - to ievadīto skaitļu skaits, kas ir lielāki par visu ievadīto skaitļu aritmētisko vidējo.

 
 Piemērs

lielvid.datlielvid.rez
3
5
4
3
1
  
lielvid.datlielvid.rez
2
12
12
0

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS