apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

dpirmsk Divu pirmskaitļu summa 1 sek.


 Uzdevums

Ievadītam naturālim skaitlim N noteikt, cik dažādos veidos to var izteikt kā divu pirmskaitļu summu! Piemēram, skaitli 14 var izteikt divos veidos: 3+11 un 7+7.

 
 Ievaddati

Teksta faila dpirmsk.dat vienīgajā rindā dota naturāla skaitļa N (1≤N≤50000) vērtība

 
 Izvaddati

Teksta faila dpirmsk.rez vienīgajā rindā jāizvada vesels nenegatīvs skaitlis - dažādo veidu skaits, kādā N iespējams izteikt divu pirmskaitļu summā.

 
 Piemērs

dpirmsk.datdpirmsk.rez
14
2
  
dpirmsk.datdpirmsk.rez
300
21

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS