apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

vientsk Vientuļais skaitlis 3 sek.


 Uzdevums

Par doto naturālo skaitļu virkni ir zināms, ka viens no skaitļiem tajā ir atrodams vienu, bet visi pārējie tieši k(k>1) reizes. Uzrakstiet programmu, kas atrod to skaitli, kas virknē ir atrodams vienreiz!

 
 Ievaddati

Teksta faila vientsk.dat pirmajā rindā doti divi naturāli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimboliem - kopējais skaitļu daudzums virknē n(n≤500001) un k(1<k<100). Katrā no nākošājām n faila rindām dots pa vienam naturālam skaitlim, kura vērtība nepārsniedz 2147483647. Skaitlis faila i+1-ajā rindā ir virknes i-tais loceklis.

 
 Izvaddati

Teksta faila vientsk.rez vienīgajā rindā jāizvada tas skaitlis, kas virknē atrodams vienreiz.

 
 Piemērs

vientsk.datvientsk.rez
13 4	
537
295
210
413
413
210
413
210
413
210
537
537
537
295

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādē 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS