apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

punknogr Punkti un nogriežņi 5 sek.


 Uzdevums

Regulāra N-stūra (N>2) virsotnes ar nogriežņu palīdzību ir savienotas savā starpā. Nogriežņu izvietojumu sauksim par korektu, ja vienlaicīgi ir izpildītas sekojošas īpašības:

 • katrs nogrieznis savieno divas virsotnes;
 • katra virsotne ir savienota ar ne vairāk kā vienu citu virsotni;
 • nogriežņi savā starpā nekrustojas;
 • nav iespējams savienot vēl kādu virsotņu pāri tā, lai netiktu pārkāpts kāds no iepriekšējiem noteikumiem.
 • Zīmējumos redzams viena korekta (pa kreisi) un nekorekta (pa labi) izvietojuma piemērs, ja N=8.

  Uzrakstiet programmu, kas ievadītai N vērtībai nosaka, kāds ir dažādo korekto nogriežņu izvietojumu skaits! Arī tad, ja vienu nogriežņu izvietojumu var iegūt no otra ar pagriešanas un/vai atspoguļošanas palīdzību, tie tomēr tiek uzskatīti par dažādiem.

   
   Ievaddati

  Teksta faila punknogr.dat pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N (2<N≤500) vērtība.

   
   Izvaddati

  Teksta faila punknogr.rez vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - dažādo korekto nogriežņu izvietojumu skaits.

   
   Piemērs

  punknogr.datpunknogr.rez
  77
  
  229273020380942305237417760698
  
    
  punknogr.datpunknogr.rez
  6
  
  20
  

    Visi korektie nogriežņu izvietojumi pie N=6 ir:

   Atsauces
  Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādē 2004.gadā.
  Autors Mārtiņš Opmanis

  Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS