apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

summa Summa 1 sek.


 Uzdevums

Uz papīra lapas stabiņā tika uzrakstīti n naturāli n-ciparu skaitļi ar sekojošām īpašībām:
a) pirmajā (augšējā) uzrakstītajā skaitlī visi cipari ir lielāki par 0;
b) katru nākošo skaitli ieguva no iepriekšējā, tā pirmo ciparu pārnesot uz skaitļa beigām un pārējos ciparus atstājot iepriekšējā secībā.
Tā piemēram, ja pirmais skaitlis stabiņā ir 1234, tad viss skaitļu stabiņš ir šāds:

1234
2341
3412
4123
Uzrakstiet programmu, kas dotam stabiņa augšējam skaitlim nosaka un izvada visu stabiņā uzrakstīto skaitļu summu!

 Ievaddati

Teksta faila summa.in vienīgajā rindā dots naturāls skaitlis - stabiņa pirmais skaitlis. Zināms, ka tam ir ne vairāk kā astoņi cipari.

 Izvaddati

Teksta faila summa.out vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - stabiņā uzrakstīto skaitļu summa.

 Piemērs

summa.in summa.out
1234
11110

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS