apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

irpalin Ir palindroms? 1 sek.


 Uzdevums

Par palindromu sauc tādu burtu virkni, kas vienādi lasāma gan no kreisās puses uz labo, gan no labās uz kreiso. Šajā uzdevumā interesēsimies tikai par burtiem - ja virknē būs citi simboli, tos vienkārši neņemsim vērā. Arī lielos un mazos burtus nešķirosim. Tā, piemēram, virknes "Ala", "Sile, putra, kartupelis" un "A man, a plan, a canal - PANAMA!" ir palindromi, bet "Alva", "Salas malas" un "Abrakadabra" - nav. Uzrakstiet programmu, kas ievadītai simbolu virknei nosaka, vai ievadītā virkne ir palindroms, vai nav!

 
 Ievaddati

Teksta faila irpalin.dat pirmajā rindā dots naturāls skaitlis, kura vērtība nepārsniedz 200 - ievadāmās simbolu virknes garums. Faila otrajā rindā dota simbolu virkne, kas var saturēt latviešu alfabēta burtus bez diakritiskajām zīmēm, tukšumsimbolus un pieturzīmes (punktus, komatus, domu zīmes, jautājuma zīmes un izsaukuma zīmes).

 
 Izvaddati

Teksta faila irpalin.rez vienīgajā rindā jāizvada vārds "IR", ja ievadītā virkne ir palindroms, vai "NAV", ja ievadītā virkne nav palindroms.

 
 Piemērs

irpalin.datirpalin.rez
23
Sile, putra, kartupelis
IR
  
irpalin.datirpalin.rez
11
Abrakadabra
NAV

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādē jaunākajā klašu grupā 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS