apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

krskait Krāsainais skaitlis 1 sek.


 Uzdevums

Ir doti trīs naturāli skaitļi. Viena skaitļa visi cipari ir nokrāsoti sarkanā, otra - zilā, bet trešā - zaļā krāsā. No šo skaitļu cipariem nepieciešams izveidot jaunu ("krāsainu") skaitli tā, lai

  • būtu izmantoti visi dotajos skaitļos ietilpstošie cipari (un nekādi citi);
  • gan sarkano, gan zilo, gan zaļo ciparu secība jaunajā skaitlī būtu tāda pati kā dotajos skaitļos;
  • iegūtais skaitlis būtu lielākais iespējamais.

Piemēram, ja dotie skaitļi ir 712 , 35319 un 2090, tad krāsainais skaitlis ir 735321912090 (sarkanie cipari ir pasvītroti, bet zilie izcelti ar trekno fontu). Uzrakstiet programmu, kas dotiem skaitļiem atrod šo krāsaino skaitli!

 
 Ievaddati

Teksta faila krskait.dat pirmajā rindā dota sarkanā, otrajā - zilā, bet trešajā - zaļā skaitļa vērtība. Zināms, ka neviena dotā skaitļa vērtība nepārsniedz 109.

 
 Izvaddati

Teksta faila krskait.rez vienīgajā rindā jāizvada iegūtais krāsainais skaitlis.

 
 Piemērs

krskait.datkrskait.rez
712
35319
2090
735321912090

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādes rajona posmā jaunākajai klašu grupai 2004.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS