apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

lielkva Lielākais kvadrāts 1 sek.


 Uzdevums

N*N rūtiņu liela laukuma katra rūtiņa ir nokrāsota baltā, melnā vai sarkanā krāsā. No šī laukuma nepieciešams izgriest pēc iespējas lielāku vienkrāsainu (baltu, melnu vai sarkanu) kvadrātu, kura robežas ietu pa sākotnējā laukuma rūtiņu robežām.

 
 Ievaddati

Teksta faila lielkva.dat pirmajā rindā dots naturāls skaitlis - laukuma malas garuma N (N≤250) vērtība. Katrā no nākošajām N faila rindām dota N simbolu virkne, kurā var būt tikai burti "B","M" vai "S". j-tais burts faila i+1-ajā rindā norāda laukuma i-tās rindas j-tās kolonnas rūtiņas krāsu. Burts "B" atbilst baltai, "M" - melnai, bet "S" - sarkanai rūtiņai. Virknēs nav atdalošo tukšumsimbolu.

 
 Izvaddati

Teksta faila lielkva.rez vienīgajā rindā jāizvada lielākā vienkrāsainā kvadrāta malas garums.

 
 Piemērs

lielkva.datlielkva.rez
10
BMBMBMMMMM
BBBMMBBBSM
MMBBMMBBMM
MBMBMMMMBB
BBBBMMMMBB
BBBBMMMMBM
BBMBMMMMMM
MMMSSSBBBB
BBBSSSMMMB
MMMSSSBBBB
4
Piezīme: No dotā laukuma var izgriezt 4*4 rūtiņas lielu melnu kvadrātu, kura kreisais augšējais stūris atrodas 4.rindas 5.kolonnā.

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādes rajona kārtā 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS