apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

binvirk Binārā virkne 1 sek.


 Uzdevums

Ciparu virkni 1001011001101001... būvē tā - vispirms tiek uzrakstīts 1, tad jau iepriekš uzrakstīto virknes daļu pieraksta esošajai galā, tikai nomainot tajā 1 par 0 un 0 par 1, t.i. 1 → 10 → 1001 → 10010110 → ...

Uzrakstiet programmu, kas dotam naturālam n šajā virknē atrod n-to, n+1-o, n+2-o, n+3-o un n+ 4-o ciparu!

 
 Ievaddati

Teksta faila binvirk.dat vienīgajā rindā dota naturāla skaitļa n vērtība (n≤10 9).

 
 Izvaddati

Teksta faila binvirk.rez vienīgajā rindā jāizvada pieci cipari bez atdalošajiem tukšumsimboliem - ciparu virknes pieci locekļi pēc kārtas, sākot ar n-to.

 
 Piemērs

binvirk.datbinvirk.rez
3
01011
  
binvirk.datbinvirk.rez
24
11001

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādes rajona kārtā 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS