apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

tabfragm Tabulas fragments 5 sek.


 Uzdevums

Tabula sastāv no n*n rūtiņām. Katrā rūtiņā ierakstīts vesels skaitlis. Uzrakstiet programmu, kas šajā tabulā atrod tādu taisnstūrveida rūtiņu apgabalu, kura rūtiņās ierakstīto skaitļu summa ir vislielākā! Piemēram, ja tabula ir

0-2-70
92-62
-41-41
-180-2

, tad vislielākā summa (15) ir apgabalam

92
-41
-18

 
 Ievaddati

Teksta faila tabfragm.dat pirmajā rindā ir dots naturāls skaitlis - n (0 ≤n≤500) vērtība. Tālāk failā dots tabulas apraksts. Katrā no nākošajām n rindām doti n veseli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimboliem. j-tais skaitlis faila i+1 rindā ir skaitlis, kas ierakstīts tabulas i-tās rindas j-tajā kolonnā. Zināms, ka neviena skaitļa vērtība pēc moduļa nepārsniedz 1000.

 
 Izvaddati

Teksta faila tabfragm.rez vienīgajā rindā jāizvada viens vesels skaitlis - lielākā iespējamā skaitļu summa.

 
 Piemērs

tabfragm.dattabfragm.rez
4
0 -2 -7 0
9 2 -6 2
-4 1 -4 1
-1 8 0 -2
15

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādes skolas kārtā 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS