apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

saraksts Vārdu saraksts 1 sek.


 Uzdevums

Kādas skolas skolēni ir izveidojuši vienkāršu iekārtu, kas strādā ar vārdu sarakstu un māk izpildīt tikai šādas komandas:

CONS v Vārds v tiek pievienots saraksta sākumā
APPEND v Vārds v tiek pievienots saraksta beigās
POP Saraksta pirmais vārds tiek izmests no saraksta. Ja vārdu saraksts ir tukšs, šī komanda neko nedara.
TRUNC Saraksta pēdējais vārds tiek izmests no saraksta. Ja vārdu saraksts ir tukšs, šī komanda neko nedara.

Sākotnēji vārdu saraksts ir tukšs.

Uzrakstiet programmu, kas dotai komandu virknei nosaka, kāds būs vārdu saraksta saturs pēc visu komandu izpildes!

 
 Ievaddati

Teksta faila saraksts.dat pirmajā rindā dots naturāls skaitlis - kopējais komandu skaits N(1≤N≤1000). Nākošajās N faila rindās ir dots pa vienai komandai katrā tiešī tādā secībā kā tās ir tikušas pielietotas sarakstam. Komandu rakstībā tiek izmantoti tikai lielie angļu alfabēta burti. Neviena vārda garums nepārsniedz 10 simbolus. Komandās CONS un APPEND starp komandas nosaukumu un vārdu ir tieši viens tukšumsimbols.

 
 Izvaddati

Teksta faila saraksts.rez vienīgajā rindā jāizvada vārdu saraksta pirmie desmit vārdi. Ja sarakstā ir mazāk par desmit vārdiem, tad jāizvada visi saraksta vārdi. Vārdi jāizvada pēc kārtas, sākot ar pirmo. Starp katriem diviem blakus vārdiem izvaddatos jābūt vienam tukšumsimbolam. Ja vārdu saraksts ir tukšs, failā jāizvada tikai simbols #.

 
 Piemērs

saraksts.datsaraksts.rez
15
CONS zirgs
CONS govs
CONS suns
APPEND alnis
APPEND briedis
TRUNC
TRUNC
TRUNC
POP
APPEND nav 
APPEND karpa
APPEND plaudis
APPEND zandarts
TRUNC
TRUNC
govs nav karpa
  
saraksts.datsaraksts.rez
4
CONS IZLOZE
TRUNC
POP
TRUNC
#

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādes skolas kārtā 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS