apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

skaitl2 Tuvākais skaitlis 1 sek.


 Uzdevums

Ievadītam naturālam skaitlim n un ciparam c atrast tādu mazāko naturālo skaitli k, kuram vienlaicīgi izpildās sekojošas īpašības:
1)k>n
2)k pieraksts satur ciparu c.

 Ievaddati

Teksta faila skaitl2.in pirmajā rindā ir dotas naturāla skaitļa n un cipara c vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu. Zināms, ka 0<n<32750.

 Izvaddati

Teksta faila skaitl2.out pirmajā rindā izvadiet skaitļa k vērtību.

 Piemērs

skaitl2.in skaitl2.out
11 7
17
19992 2
20000

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS