apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

pirmsk Pirmskaitļi 1 sek.


 Uzdevums

Uzrakstiet programmu, kas ievadītiem naturāliem skaitļiem N un M noskaidro, kādi un cik cipari ir izmantoti to pirmskaitļu p pierakstā, kuriem ir spēkā sakarība N≤p≤M.

 
 Ievaddati

Teksta faila pirmsk.dat pirmajā rindā ir doti divi naturāli skaitļi - N un M vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu. Zināms, ka 1<N<2*109 un N≤M≤N+1000.

 
 Izvaddati

Teksta faila pirmsk.rez vienīgajā rindā jāizvada desmit veseli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimboliem. Pirmajam skaitlim jābūt pirmskaitļu pierakstā izmantoto vieninieku skaitam, otrajam - divnieku, ...., devītajam - devītnieku, desmitajam - nuļļu skaitam.

 
 Piemērs

pirmsk.datpirmsk.rez
3 15
3 0 2 0 1 0 1 0 0 0
  
pirmsk.datpirmsk.rez
12345678 12346678
94 73 87 70 32 53 22 12 20 9
  
pirmsk.datpirmsk.rez
20 22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādē skolas kārtā 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS