apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

buha Spēle "BUHA" 1 sek.


 Uzdevums

Divi spēlētāji spēlē spēli "BUHA", kurai ir attāla līdzība ar kuģu šaušanu. Spēle notiek uz A rindu un B kolonnu rūtiņu laukuma. Rindas ir numurētas ar naturāliem skaitļiem pēc kārtas sākot no 1 līdz A, bet kolonnas - no 1 līdz B.

Vispirms pirmais spēlētājs iedomājas vienu no laukuma rūtiņām. Pēc tam otrais spēlētājs uzdod sekojoša veida jautājumus: "Vai iedomātā rūtiņa atrodas kvadrātā ar centru rūtiņā X un malas garumu Y?". Pirmais spēlētājs uz katru jautājumu atbild "jā" vai "nē".

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, cik dažādās vietās var atrasties pirmā spēlētāja iedomātā rūtiņa, ja ir zināmas atbildes uz vairākiem jautājumiem!

 
 Ievaddati

Teksta faila buha.in pirmajā rindā dotas trīs naturālu skaitļu A(laukuma rindu skaits, 1 ≤A≤100), B(laukuma kolonnu skaits, 1≤B≤100) un J(uzdoto jautājumu skaits, 1 ≤J≤100) vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimboliem.

Katrā no nākošajām J faila rindām dots viena jautājuma apraksts un satur četrus veselus skaitļus R,K,P,T, kas atdalīti ar tukšumsimboliem. R ir kvadrāta centra rūtiņas rindas, bet K - kolonnas numurs. P ir kvadrāta malas garums ( P - nepāra skaitlis, 1≤P≤99). T ir 1, ja iedomātā rūtiņa atrodas kvadrātā, vai 0 - ja neatrodas.

 
 Izvaddati

Teksta faila buha.out vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - to laukuma rūtiņu skaits, kura var būt pirmā spēlētāja iedomātā rūtiņa.

 
 Piemērs

buha.inbuha.out
6 6 2
3 3 3 1
4 4 3 1
4
  
buha.inbuha.out
5 5 3
3 3 3 1
3 4 1 0
3 4 3 1
5
  
buha.inbuha.out
5 4 1
2 1 5 0
8

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2002.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS