apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

airplane Vietu ieņemšana lidmašīnā 1 sek.


 Uzdevums

Aplūkosim lidmašīnu, kurā starp krēslu rindām ir tikai viena eja. Eja ir tik šaura, ka divi cilvēki tajā izmainīties nevar. Lidmašīnai ir viena ieeja tās priekšgalā, tieši pirms pirmās krēslu rindas.

Katram pasažierim jāieņem vieta noteiktā rindā. Pasažieri lidmašīnā iekāpj pēc kārtas un virzās līdz savai rindai bez liekas kavēšanās.

Katrs pasažieris iet pa eju savas rindas virzienā un katrā rindā apstājas tieši uz vienu sekundi (vai vairāk, ja viņam priekšā ir cits pasažieris) līdz kamēr sasniedz savu rindu un šajā rindā apstājas uz piecām sekundēm (šajā laikā pasažieris novieto savu bagāžu plauktā un apsēžas savā vietā, tādējādi atbrīvojot eju). Katrā brīdī ejā pretī katrai rindai var atrasties tikai viens pasažieris.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, pēc cik sekundēm eja būs atkal brīva, t.i., visi pasažieri būs ieņēmuši savas vietas!

 
 Ievaddati

Teksta faila airplane.in pirmajā rindā dots naturāls skaitlis - pasažieru skaits N(1 ≤N≤1000). Pasažieri ir numurēti ar naturāliem skaitļiem no 1 līdz N pēc kārtas to iekāpšanas secībā.

Faila i+1-ajā rindā (1≤i≤N) dots naturāls skaitlis Ri (1≤Ri ≤1000)- tās rindas numurs, kurā i-tajam pasažierim jāieņem sava vieta.

To pasažieru skaits, kas var ieņemt vietas vienā rindā, nav ierobežots.

 
 Izvaddati

Teksta faila airplane.out vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - laiks sekundēs kāds nepieciešams, lai visi pasažieri ieņemtu savas vietas.

 
 Piemērs

airplane.inairplane.out
1
3
7
  
airplane.inairplane.out
2
3
3
12
  
airplane.inairplane.out
4
4
4
1
5
19

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2002.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS