apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

iekavas4 Īstās iekavu izteiksmes 1 sek.


 Uzdevums

Korektu iekavu izteiksmi definē šādi:

  • () ir korekta iekavu izteiksme;
  • ja A ir korekta iekavu izteiksme, tad (A) arī ir korekta iekavu izteiksme;
  • ja A un B ir korektas iekavu izteiksmes, tad AB arī ir korekta iekavu izteiksme.

Tā, piemēram, (()()) un ()()((())) ir korektas iekavu izteiksmes, bet )( un ()) -nav.

Aplūkosim visas korektās iekavu izteiksmes garumā 2N. Sakārtosim tās leksikogrāfiski augošā secībā, uzskatot, ka atverošā iekava mazāka par aizverošo, un sanumurēsim, sākot ar 1. Uzdevums – uzrakstīt programmu, kas atrod K-to izteiksmi šajā sakārtojumā.

 Ievaddati

Teksta faila iekavas4.dat pirmajā rindā dots skaitlis N (1 ≤ N ≤ 100), bet otrajā – K (1 ≤ K ≤ 101000+255), meklējamās izteiksmes kārtas numurs. Skaitļa K pieraksta sākumā var būt liekas nulles un tā pieraksta kopējais garums var pārsniegt 1001 simbolu.

 Izvaddati

Teksta faila iekavas4.rez vienīgajā rindā izvadiet K-to korekto iekavu izteiksmi garumā 2N. Izteiksme nedrīkst saturēt nekādus tukšumsimbolus.

Ja korekto iekavu izteiksmju skaits ir mazāks par K, izvadiet vārdu "NAV".

 Piemērs

iekavas4.datiekavas4.rez
2
1
(())
iekavas4.datiekavas4.rez
2
2
()()
iekavas4.datiekavas4.rez
2
20
NAV

 Atsauces
No Krievijas informātikas olimpiāžu treniņsacensībām 2001. g.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS