apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

dragrace Dragreiss 1 sek.


 Uzdevums

Ekstrēmā autosporta cienītāji rīko dragreisa sacīkstes uz Jūrmalas šosejas. Braucienā vienlaikus piedalās n automašīnas, tās ir nostājušās viena aiz otras ik pēc d metriem un uzsāk kustību vienā un tajā pašā virzienā pēc šādiem noteikumiem:

  • Sacensību sākumā pirmā mašīna brauc ar ātrumu v metri sekundē, bet pārējās vēl nekustas. Ik pēc 5 sekundēm kopš sacensību sākuma katrs braucējs pārbauda distanci starp savu un priekšā vai aizmugurē braucošo automašīnu un izvēlas atbilstošu braukšanas ātrumu.
  • Pirmais braucējs novērtē attālumu līdz aizmugurē braucošajai mašīnai. Ja attālums ir mazāks par 80 metriem, viņam jāpalielina savs braukšanas ātrums par 5 metriem sekundē; ja attālums lielāks par 100 metriem – jāsamazina par 5 metriem sekundē; citos gadījumos jābrauc ar nemainīgu ātrumu.
  • Katrs no pārējiem braucējiem uzmana attālumu starp savu un priekšā braucošo automašīnu. Ja tas ir mazāks par 80 metriem, ātrumu samazina par 5 metriem sekundē, ja lielāks par 100 metriem – palielina par 5 metriem sekundē, citādi – nemaina.
  • Ja kādai automašīnai saskaņā ar minētajiem noteikumiem jāsamazina ātrums līdz negatīvai vērtībai, tad tā ātrumu nemaina (atpakaļgaitā braukt aizliegts!).

Sacensību ilgums ir t piecsekunžu intervāli. Ja kādā brīdī distance starp divām automašīnām kļūst mazāka vai vienāda ar nulli, notiek sadursme, un abi braucēji izstājas no sacensībām.

Uzrakstiet programmu, kas dotiem sacīkstes parametriem nosaka, vai visi dalībnieki pabeigs braucienu, un, ja tā, tad cik lielu attālumu būs veikusi pirmā automašīna!

Automašīnu dzinēji ir tik jaudīgi, ka braukšanas ātrumu var mainīt momentāni. Ievērojiet, ka automašīnu izmēriem nav nekādas nozīmes.

 Ievaddati

Teksta faila dragrace.dat vienīgajā rindā doti sacīkstes parametri šādā secībā: nvdt. Tie ir naturāli skaitļi, atdalīti ar tukšumsimbolu, turklāt 1 ≤ nvdt ≤ 1000.

 Izvaddati

Teksta faila dragrace.rez vienīgajā rindā izvadiet attālumu metros, ko brauciena laikā veic pirmā automašīna. Ja braucienā notiek automašīnu sadursme, izvadiet skaitli -1.

 Piemērs

dragrace.datdragrace.rez
5 10 80 3
75
Paskaidrojums:
Pirmajā intervālā pirmā automašīna veic 10 × 5 = 50 m. Attālums starp pirmo un otro mašīnu sasniedz 130 m.
Otrajā intervālā pirmā automašīna samazina ātrumu līdz 5 metriem sekundē un veic 5 × 5 = 25 m; arī otrā automašīna sāk kustēties ar ātrumu 5 metri sekundē un nobrauc 25 m.
Trešā intervāla sākumā pirmā automašīna apstājas, jo attālums līdz sekojošajai mašīnai vēl aizvien ir 130 m. Otrā automašīna trešajā intervālā veic 50 m, bet trešā – 25 m.

dragrace.datdragrace.rez
2 60 100 14
-1
dragrace.datdragrace.rez
20 5 5 100
2550

 Atsauces
Uzdevums izmantots NOI2001.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS