apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

uzvernu Uzver nu! 1 sek.


 Uzdevums

Spēles "Uzver nu!" piederumi sastāv no vienā plaknē izvietotiem 7 stieņiem, 21 melnas un 21 baltas bumbiņas. Visas bumbiņas ir vienādi lielas un jebkuru no tām var uzvērt uz jebkura no stieņiem. Visi stieņi ir vienādi un uz katra no tiem vienlaicīgi var būt uzvērtas ne vairāk kā 6 bumbiņas. Stieņi ir numurēti, sākot no kreisās puses pēc kārtas ar naturāliem skaitļiem no 1 līdz 7. Spēli spēlē divi spēlētāji - viens ar baltās krāsas bumbiņām, otrs ar melnās. Spēles sākumā visi stieņi ir tukši. Spēli sāk spēlētājs, kurš spēlē ar baltajām bumbiņām. Katrs spēlētājs pēc kārtas uzver vienu savas krāsas bumbiņu uz kāda no stieņiem. Uzvērtā bumbiņa nokrīt maksimāli zemu - līdz pamatam vai līdz pēdējai uz attiecīgā stieņa uzvērtajai bumbiņai. Nav atļauts pārvietot iepriekšējos gājienos uzvērtās bumbiņas. Katra spēlētāja mērķis ir panākt, lai 4 no paša izvietotajām bumbiņām atrastos vienā līnijā - horizontāli, vertikāli vai "pa diagonāli". Spēlētājs, kuram pirmajam izdodas šo mērķi sasniegt, ir uzvarējis. Ja visas 42 bumbiņas ir uzvērtas un nevienam no spēlētājiem nav izdevies uzvarēt, partija ir beigusies neizšķirti.

1.zīmējumā parādītajā situācijā pirmais spēlētājs ir uzvēris bumbiņu uz 3.stieņa, bet otrais uz 2.stieņa. 2.zīmējumā parādīta situācija, kad uzvarējis otrais spēlētājs (jo bumbiņas uz blakus esošajiem stieņiem 2,3,4,5 ir izvietotas "pa diagonāli"):

Šoreiz spēlētāji ir gadījušies tik slinki, ka nav sekojuši spēles gaitai, bet tikai pierakstījuši visus izdarītos gājienus un spēli beiguši tikai tad, kad visas bumbiņas bija iztērētas un visi stieņi aizpildīti.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kurš no spēlētājiem un kurā gājienā uzvarēja!

 
 Ievaddati

Teksta fails uzvernu.dat satur tieši 21 rindu. Katrā rindā ir divi skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimbolu. Pirmais skaitlis i-tajā rindā ir tā stieņa numurs, kur i-tajā gājienā tika uzvērta baltā bumbiņa, bet otrais - tā stieņa numurs, kur tika uzvērta melnā bumbiņa.

 
 Izvaddati

Teksta faila uzvernu.rez vienīgajā rindā jāizvada informācija par spēles rezultātu. Ja m- tajā gājienā uzvarēja baltie, tad izvadam jābūt 'BALTIE m' , ja melnie, tad 'MELNIE m' (m- gājiena numurs, 4≤m≤21). Ja spēle beigusies neizšķirti, tad jāizvada 'NEVIENS'.

 
 Piemērs

uzvernu.datuzvernu.rez
2 2
5 2
3 7
6 1
4 6
3 1
3 5
3 3
6 3
2 5
4 1
6 2
2 5
7 5
1 7
4 4
4 1
7 6
1 7
7 5
6 4
BALTIE 5
  
uzvernu.datuzvernu.rez
1 1
2 4
6 4
5 1
1 2
7 4
3 4
7 7
4 6
3 5
2 4
6 1
7 3
6 3
6 1
6 3
2 5
7 3
2 7
2 5
5 5
MELNIE 7
  
uzvernu.datuzvernu.rez
1 2
1 2
1 2
2 1
2 1
2 1
3 4
3 4
3 4
4 3
4 3
4 3
5 6
5 6
5 6
6 5
6 5
6 5
7 7
7 7
7 7
NEVIENS

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2002.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS