apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

jonosana Joņošana pa apli 1 sek.


 Uzdevums

Spēles laukums ir N lauciņi, kas izvietoti pa apli. Lauciņi ir numurēti pulksteņrādītāja virzienā pēc kārtas ar naturāliem skaitļiem no 1 līdz N. Uz dažiem lauciņiem var būt šķēršļi.

Sākumā lauciņā ar numuru 1 atrodas spēles kauliņš. Spēles mērķis ir pārvietot spēles kauliņu uz lauciņu ar numuru Z, katrā gājienā pārvietojot kauliņu uz lauciņu, kas atrodas pulksteņrādītāja virzienā K lauciņus tālāk. Nevienā gājienā kauliņu nedrīkst novietot uz tāda lauciņa, kas satur šķērsli.

Piemēram, ja N=13, K=3, Z=9 un neviens lauciņš nesatur šķēršļus, tad kauliņu var pārvietot pa šādiem lauciņiem: 1, 4, 7, 10,13, 3, 6 un 9.

Uzrakstiet programmu, kas atrod mazāko iespējamo K vērtību!

 
 Ievaddati

Teksta faila jonosana.dat pirmajā rindā dotas trīs veselu skaitļu N (lauciņu skaits, 2 ≤N≤1000), Z (beigu lauciņa numurs 1≤Z≤N) un M (šķēršļus saturošo lauciņu skaits, 0 ≤M≤N-2) vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimboliem.

Nākošajā faila rindā doti M naturāli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimboliem - to lauciņu numuri, kas satur šķēršļus.

 
 Izvaddati

Teksta faila jonosana.rez vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - mazākā iespējamā K vērtība.

 
 Piemērs

jonosana.datjonosana.rez
7 4 1
6
1
  
jonosana.datjonosana.rez
9 7 2
2 3
3
  
jonosana.datjonosana.rez
7 6 2
2 4
5

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2002.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS