apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

tunelis Tunelis 1 sek.


 Uzdevums

Kalnainā apvidū šosejas posms iet pa tuneli. Tunelī automašīnas nedrīkst apstāties un apdzīt viena otru.

Pēc automašīnu secības tām iebraucot tunelī un izbraucot no tā ir iespējams pateikt, cik no tām tomēr noteikti ir veikušas apdzīšanu.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, cik automašīnas noteikti ir veikušas apdzīšanu tunelī!

 
 Ievaddati

Teksta faila tunelis.dat pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N (1≤N≤1000) vērtība - tunelim cauri izbraukušo automašīnu skaits.

Faila nākošajās N rindās dots pa vienai simbolu virknei katrā - tie ir tunelī iebraukušo automašīnu reģistrācijas numuri iebraukšanas secībā.

Faila nākošajās N rindās dots pa vienai simbolu virknei katrā - tie ir no tuneļa izbraukušo automašīnu reģistrācijas numuri izbraukšanas secībā.

Katrs reģistrācijas numurs sastāv no vismaz sešiem un ne vairāk kā astoņiem simboliem un var saturēt angļu alfabēta lielos burtus (A-Z) un decimālos ciparus (0-9).

 
 Izvaddati

Teksta faila tunelis.rez vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - to automašīnu skaits, kas tunelī noteikti ir veikušas apdzīšanu.

 
 Piemērs

tunelis.dattunelis.rez
4
ZG431SN
ZG5080K
ST123D
ZG206A
ZG206A
ZG431SN
ZG5080K
ST123D
1
  
tunelis.dattunelis.rez
5
ZG508OK
PU305A
RI604B
ZG206A
ZG232ZF
PU305A
ZG232ZF
ZG206A
ZG508OK
RI604B
3
  
tunelis.dattunelis.rez
5
ZG206A
PU234Q
OS945CK
ZG431SN
ZG5962J
ZG5962J
OS945CK
ZG206A
PU234Q
ZG431SN
2

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2002.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS