apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

labi Labi sakārtotie skaitļi 1 sek.


 Uzdevums

Par labi sakārtotu sauksim tādu n-ciparu nenegatīvu veselu skaitli a = anan-1...a2a1, kura cipariem ir spēkā sekojoša sakarība: an>=an-1>=...>=a2>=a1. Dotai n vērtībai noteikt, cik pavisam ir n ciparu labi sakārtoti skaitļi.

 Ievaddati

Teksta faila labi.in pirmajā rindā dota naturāla skaitļa n (0<n<41) vērtība.

 Izvaddati

Teksta faila labi.out pirmajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - n ciparu labi sakārtoto skaitļu skaits.

 Piemērs

labi.in labi.out
2
54
Piezīme: Šie skaitļi ir: 10,11,20,21,22,30,31,32,33,40,41,42,43,44,

50,51,52,53,54,55,60,61,62,63,64,65,66,70,71,72,73,74,75,76,
77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS