apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

kristali Kalnu kristāli 1 sek.


 Uzdevums

Dāvim ir kalnu kristālu kolekcija, kurā ir tieši N kristāli. Viņš vēlētos izvietot šos kristālus R rindu un K kolonnu rūtiņu lielā taisnstūrī tā, lai

  • katrs kristāls atrastos savā rūtiņā,
  • summas R+K vērtība būtu pēc iespējas mazāka,
  • gadījumā, ja iespējami vairāki varianti, kur R+K vērtība ir mazākā iespējamā, tiktu izvēlēts tas variants, kur R vērtība ir vismazākā.

Iespējams, ka viena vai vairākas taisnstūra rūtiņas paliek tukšas.

Uzrakstiet programmu, kas palīdz Dāvim atrast R un K vērtības!

 
 Ievaddati

Teksta faila kristali.dat vienīgajā rindā dota naturāla skaitļa N (kristālu skaits, 1 ≤N≤100) vērtība.

 
 Izvaddati

Teksta faila kristali.rez vienīgajā rindā jāizvada divi naturāli skaitļi - atrastās R un K vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu.

 
 Piemērs

kristali.datkristali.rez
2
1 2
  
kristali.datkristali.rez
5
2 3
  
kristali.datkristali.rez
14
3 5

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2001.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS